Đầu sử lý hình ảnh OVP L1X (có sẵn card phát)

Liên hệ