Phôi biển mica hút nổi (tròn) – Đường kính 59cm

700.000